Helhet och ansvar är nyckelord för mig. "Inhouse consulting" är mitt fokusområde, samtidigt är det kostnadseffektivt för många företag att idag hålla vissa it-tjänster "i molnet" eller köpa Software as a Service som det också kallas. Genom ett tätt samarbete med andra aktörer som utmärker sig inom sitt respektive område kan jag kombinera min kompetens med befintliga plattformar för en komplett och kundanpassad leverans - utan att uppfinna hjulet på nytt.

 

 
syncedmail.png

Säker e-post

E-postlösning som bara fungerar. Svarar du i mobilen syns det i datorn och i webmailen. Delade kalendrar. Även kontakterna synkroniseras.

Skyddad av marknadsledande säkerhetslösningar, inklusive personlig portal för att hantera spam.

Backup i molnet

Har ni backup utanför kontoret? Får ni tillbaka er data och gäller ens försäkringen om backupen förstörs i samband med ett inbrott eller en brand?

Komplettera befintlig backup med att hyra dedicerat utrymme i vår serverhall. Det är er data. Hantera den med driftsäkerheten den förtjänar.

appl-management.jpg

Datorhantering

Borné Consulting Client Management -
Hantering av alla era datorer med automatiska programinstallationer och uppdateringar,
möjlighet till rapportvertyg och fjärrsupport.
Inklusive ett övervakat virusskydd där vi kan åtgärda problem direkt.