bc-logo.jpg

 

It ska inte vara ett problemområde. Inom alla de arbetssätt där it kan underlätta flödet ska inget kännas tungrott eller ta fokus från det som är viktigt för er verksamhet. Jag har kunder inom en mångfald av verksamhetsområden och alla har de gemensamt att de bara vill att allt ska fungera. Det är redan här jag kommer in i bilden. Därefter kan de fokusera på det de tycker är roligt och det de är bäst på - precis så som jag själv arbetar.

Personlighet

Borné Consulting AB är i princip Anders Borné paketerad som inhyrd it-chef eller konsult med spetskompetens. Bolaget ägs och drivs av mig ensam, varför jag kan garantera kvalitet samtidigt som ett nära samarbete med, eller anställning av, andra konsulter borgar för att en kund aldrig behöver vänta om det brinner på två ställen samtidigt. Jag har arbetat professionellt med it sedan 1996 och som konsult inom nätverksteknik och serverapplikationer sedan 1998.

Engagemang

Borné Consulting AB hjälper ditt företag med affärsutveckling inom it, att implementera, felsöka eller underhålla alla de it-system som krävs för att ni ska kunna jobba så effektivt som möjligt.
Oavsett varifrån eller hur ni jobbar.
Företaget säljer även hård- och mjukvara samt bistår med upphandling av eller migrering till eller från molntjänster, allt för att kunna leverera kompletta it-lösningar och erbjuda ett helhetsansvar.

Kompetens

Jag har en bred och gedigen erfarenhet av it inom företagsmiljö och förstår mig väl på mina kunders bakomliggande behov. Idag anlitas jag såväl som specialist av storföretag med tusentals användare världen över samt som generalist av mindre organisationer som behöver en komplett leverans på egna eller hostade servrar. Utöver en bred teknisk utbildning har jag även projektledning och ekonomi på universitetsnivå med i portföljen. Jag har själv förmågan att leda projekt men trivs även i en tekniknära roll.