bc-logo.jpg

 

It ska inte vara ett problemområde. Inom alla de arbetssätt där it kan underlätta flödet ska inget kännas tungrott eller ta fokus från det som är viktigt för er verksamhet. Vi har kunder inom en mångfald av verksamhetsområden och alla har de gemensamt att de bara vill att allt ska fungera. Det är redan här vi kommer in i bilden. Därefter kan de fokusera på det de tycker är roligt och det de är bäst på - precis så som vi själva arbetar.

Personlighet

Borné Consulting AB ägs och drivs av
Anders Borné, paketerad som inhyrd it-chef eller konsult med spetskompetens.  Jag har arbetat professionellt med it sedan 1996 och som konsult inom nätverksteknik och serverapplikationer sedan 1998.

Engagemang

Borné Consulting AB hjälper ditt företag med affärsutveckling inom it, att implementera, felsöka eller underhålla alla de it-system som krävs för att ni ska kunna jobba så effektivt som möjligt.
Oavsett varifrån eller hur ni jobbar.
Företaget säljer även hård- och mjukvara samt bistår med upphandling av eller migrering till eller från molntjänster, allt för att kunna leverera kompletta it-lösningar och erbjuda ett helhetsansvar.

Kompetens

Vi har en bred och gedigen erfarenhet av it inom företagsmiljö och förstår oss väl på våra kunders bakomliggande behov. Idag anlitas vi såväl som specialister av storföretag med tusentals användare världen över samt som generalister av mindre organisationer som behöver en komplett leverans på egna eller hostade servrar.