Helhet och ansvar är nyckelord för oss. "Inhouse consulting" är vårt fokusområde, samtidigt är det kostnadseffektivt för många företag att idag hålla vissa it-tjänster "i molnet" eller köpa Software as a Service som det också kallas.

Borné IT Services AB hyr plats i serverhallar i Stockholms innerstad och har tillgång till ett nät i världsklass.

Genom ett tätt samarbete med andra aktörer som utmärker sig inom sitt respektive område kan vi kombinera vår kompetens med befintliga plattformar för en komplett och kundanpassad leverans - utan att uppfinna hjulet på nytt.

 

 
vps-lb.jpg

Redundant VPS

Serverhosting som fungerar, oavsett vad.

En virtuell server som finns i tre tillgängliga kopior. Tre gånger prestandan,
tre gånger tillgängligheten.
Lastbalanserat på tre.

Skyddad bakom tre riktiga brandväggar förstås.

Untitled.png

Säker e-post

E-postlösning som bara fungerar. Svarar du i mobilen syns det i datorn och i webmailen. Delade kalendrar. Även kontakterna synkroniseras.

Skyddad av marknadsledande säkerhetslösningar, inklusive personlig portal för att hantera spam.

Vi stödjer även krypterad e-post, där du med ett enkelt klick i Outlook får mailet skickat som en PDF med hög kryptering till mottagaren.
Väldigt GDPR-vänligt.

Backup i molnet

Har ni backup utanför kontoret? Får ni tillbaka er data och gäller ens försäkringen om backupen förstörs i samband med ett inbrott eller en brand?

Komplettera befintlig backup med att hyra dedicerat utrymme i vår serverhall. Det är er data. Hantera den med driftsäkerheten den förtjänar.

appl-management.jpg

Datorhantering

Borné Consulting Client Management -
Hantering av alla era datorer med automatiska programinstallationer och uppdateringar,
möjlighet till rapportvertyg och fjärrsupport.
Inklusive ett övervakat virusskydd där vi kan åtgärda problem direkt.